Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

BP02 - Amcanestyniadau Poblogaeth a Theuluoedd

Mae'r papur briffio hwn yn edrych ar amcanestyniadau is-genedlaethol poblogaeth ac aelwydydd yn seiliedig ar 2008.

Mae'r papur briffio hwn yn edrych ar amcanestyniadau is-genedlaethol poblogaeth ac aelwydydd yn seiliedig ar 2008 a gyhoeddwyd 2010 gan Gyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'n eu cymharu efo hen ragamcanion, edrych ar y goblygiadau ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy a'r Cyngor, ac yn darparu dadansoddiad o'r deunyddiau o'r amcanestyniadau. Cynhyrchwyd y papur gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF File***Diwygiedig Awst 2012*** BP02 - Rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 318k

Acrobat/PDF FileBP02 - Rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 189k

Cyhoeddwyd: 10/03/2011    Newidiad diweddaraf: 04/09/2012
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN