Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Monitro'r Cynllun Datblygu Lleol

Mae angen monitro'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) er mwyn sicrhau ei fod yn dal i fod yn berthnasol i Gonwy ac er mwyn asesu a oes angen unrhyw newidiadau.

Mae'n rhaid i'r Cyngor gyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol, a fydd yn asesu sut mae polisïau'r CDLl yn cael eu gweithredu.   Bydd yr adroddiad yma hefyd yn tynnu sylw at unrhyw newidiadau / adolygiadau sydd angen eu gwneud i'r CDLL.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru maes o law.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575124 / 575180 / 575181
E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk


Gweler Hefyd

Cyhoeddwyd: 27/04/2009    Newidiad diweddaraf: 29/04/2009
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN