Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Mabwysiadu - Cynllun Datblygu Lleol

Pan fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn cael ei fabwysiadu, bydd yr unig gynllun defnydd tir yng Nghonwy (y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri) tan y flwyddyn 2021.

O fewn 8 wythnos o dderbyn Adroddiad yr Arolygydd, bydd Datganiad Mabwysiadu yn cael ei lunio i ddangos bod y CDLl wedi cael ei fabwysiadu'n ffurfiol gan y Cyngor.  Y CDLl wedyn fydd cynllun statudol Conwy a bydd yn cael ei ddefnyddio i ddarparu egwyddorion datblygu ac fel canllaw ar gyfer penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru maes o law.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575124 / 575180 / 575181
E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk


Gweler Hefyd

Cyhoeddwyd: 27/04/2009    Newidiad diweddaraf: 16/06/2008
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN