Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Adroddiad yr Arolygydd - Cynllun Datblygu Lleol

Bydd yr Arolygydd yn archwilio'r cynllun sydd ar gael i'r cyhoedd i'w harchwilio, i weld a yw yn gadarn, a bydd yn penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

Bydd yr Arolygydd wedyn yn llunio adroddiad rhwymedig a fydd yn nodi unrhyw newidadau y dylid eu gwneud i'r CDLl.   Bydd yr adroddiad hwn ar gael i'r cyhoedd o fewn 4 wythnos o'i dderbyn.  

Bydd unrhyw newidiadau a argymhellir i'r CDLl hefyd yn cael eu cyhoeddi ar y We.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575124 / 575180 / 575181
E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk


Gweler Hefyd

Cyhoeddwyd: 27/04/2009    Newidiad diweddaraf: 29/04/2009
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN