Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Archwilio - Cynllun Datblygu Lleol

Mae angen asesu'r cynllun adneuo a fydd ar gael i'r cyhoedd ei archwilio, i weld a yw'n gadarn.

Ar ôl ymgynghori ar y cynllun adneuo, a fydd ar gael i'r cyhoedd ei archwilio, bydd y Cyngor yn ei gyflwyno, ynghyd â'r adroddiad cynaladwyedd a'r datganiad ymgynghori, i'r Arolygydd Cynllunio a fydd yn ei asesu i weld a yw'n gadarn. Gellir gweld y profion cadernid isod.

Yn ystod y cam hwn, bydd pawb sydd wedi cyflwyno sylwadau ynglŷn â'r Cynllun adneuo, yn cael cyfle i ddatgan eu barn, naill ai'n ysgrifenedig neu i'r Arolygydd yn yr Archwiliad. 

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru maes o law.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575124 / 575180 / 575181
E-bost: cdl.ldp@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileProfion Cadernid Ymghynghoriad y CDLl Hydref 2006
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 18k

Gweler Hefyd

Cyhoeddwyd: 27/04/2009    Newidiad diweddaraf: 29/04/2009
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN