Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Hawlfraint a Gwadiadau

Hawlfraint y Bartneriaeth Strategol Leol (Conwy)


Mae'r Bartneriaeth Strategol Leol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfamserol. Er hynny, ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu anhwylustod a achosir oherwydd dibynnu ar ddeunydd anghywir a geir ar y wefan hon. Rhoddir cysylltiadau â gwefannau eraill er hwylustod i chi ac nid yw hyn yn golygu fod y Bartneriaeth Strategol Leol yn eu cymeradwyo. Ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth a geir ar wefannau eraill.

Digwyddiadau

Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am ddigwyddiadau yr ydym yn eu hysbysebu ar ein gwefan sydd heb eu trefnu gan y Bartneriaeth Strategol Leol.

Hawlfraint

y Bartneriaeth Strategol Leol sy’n dal yr hawlfraint ar yr holl ddeunydd ar y wefan hon (gan gynnwys y testun a’r delweddau), oni nodir fel arall.

Adborth

Os gwelwch unrhyw wybodaeth ar ein tudalennau gwe y credwch ei bod yn anghywir neu’n anaddas, rhowch wybod i ni drwy yrru e-bost at community.strategy@conwy.gov.uk

Newid

Gall y Bartneriaeth Strategol Leol newid y Telerau hyn ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru’r hysbysiad hwn.


Dyddiedig: 26 Hydref 2004


Cyhoeddwyd: 25/02/2005    Newidiad diweddaraf: 31/08/2005
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN