Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl37 - Brîff Datblygu Tŷ Mawr

Pwrpas y Brîff Datblygu hwn yw galluogi i'r Cyngor, fel yr awdurdod cynllunio lleol (ACLl), i nodi ei ofynion ar gyfer datblygu'r safle a ddyrannwyd yng Nghynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl) yn Nhŷ Mawr Farm, Hen Golwyn, cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio pellach, a thrwy hynny gynorthwyo darpar ddatblygwyr drwy amlygu'r cyfleoedd a'r cyfyngiadau cysylltiedig. 


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl37 - Brîff Datblygu Tŷ Mawr
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.14Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 19/09/2018    Newidiad diweddaraf: 19/09/2018
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN