Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl29 Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Bae Colwyn

Pwrpas y CCA hwn yw gosod allan Cynllun Rheoli Cadwraeth y Cyngor ar gyfer Bae Colwyn.

Cynllun dros gyfnod o chwe blynedd yw hwn sy'n anelu at fynd i'r afael â'r pwysau a'r cyfleoedd sy'n effeithio ar y dref. Mae hefyd yn nodi'r mesurau sydd yn eu lle i ddiogelu cymeriad ac ymddangosiad hanesyddol nodedig, tra cedwir Bae Colwyn yn lle deniadol, cyffrous i ymweld ag ef ac i wneud busnes.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl29 Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Bae Colwyn
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.54Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 22/05/2018    Newidiad diweddaraf: 22/05/2018
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN