Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl26: Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Llanelian

Pwrpas y CCA hwn yw nodi Cynllun Rheoli Cadwraeth y Cyngor ar gyfer Llanelian-yn-Rhos.

Mae hwn yn gynllun sy'n cwmpasu cyfnod o chwe blynedd sy'n anelu at fynd i'r afael â'r pwysau a'r cyfleoedd sy'n effeithio ar y pentref. Mae hefyd yn nodi'r mesurau sydd yn eu lle i ddiogelu cymeriad hanesyddol nodedig ac ymddangosiad y pentref, a chadw Llanelian yn lle deniadol a chyffrous i ymweld.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl26 Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Llanelian
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.86Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 22/05/2018    Newidiad diweddaraf: 22/05/2018
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN