Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl35 Diogelu Safleoedd Swyddfeydd a Diwydiant B1, B2 a B8

Pwrpas y Canllaw Cynllunio Atodol hwn yw rhoi arweiniad cynllunio ar bolisi EMP/4 sy’n ceisio diogelu safleoedd diwydiannol a swyddfeydd B1, B2 a B8.

Cawsant eu mabwysiadu gan y Cabinet ar 11 Ebrill 2017.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCLl35 Diogelu Safleoedd Swyddfeydd A Diwydiant B1 B2 a B8
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 687k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 24/08/2017    Newidiad diweddaraf: 24/08/2017
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN