Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl13 Tai Fforddiadwy

Mae'r CCA yn ymhelaethu ar y polisïau cynllunio a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd ac yn amlinellu sut mae'r ACLl yn disgwyl i dai fforddiadwy gael eu darparu fel rhan o ddatblygiadau preswyl newydd.

Cawsant eu mabwysiadu gan y Cabinet ar 15 Awst 2017.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl13 Tai Fforddiadwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.22Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 24/08/2017    Newidiad diweddaraf: 24/08/2017
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN