Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Nodyn Cyfarwyddyd Datblygu Hapfasnachol

Mae Nodyn Cyfarwyddyd Datblygu Hapfasnachol wedi cael ei gynhyrchu gan y Cyngor ar gyfer datblygwyr/tirfeddianwyr.

Mae'r canllawiau yn nodi lle mae datblygwyr/tirfeddianwyr yn ystyried cyflwyno ceisiadau oherwydd y sefyllfa cyflenwad tir presennol, yna rhaid iddynt gyfiawnhau eu hachos bod y cynnig yn cyfiawnhau eithriad i bolisïau Cynllun Datblygu Lleol Conwy ac mae'n cynrychioli ffordd gynaliadwy o ddatblygu.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileNodyn Cyfarwyddyd Datblygu Hapfasnachol
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 4.86Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 19/05/2017    Newidiad diweddaraf: 23/05/2017
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN