Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl24 - Ynni Adnewyddadwy

Mae’r CCA yn edrych ar Ynni Adnewyddadwy (ac eithrio ynni gwynt ar y tir – sy’n destun LDP/17), i sicrhau bod arweiniad ychwanegol ar gael ar gyfer cynigion datblygu ynni adnewyddadwy.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl24 Ynni Adnewyddadwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.52Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 03/03/2017    Newidiad diweddaraf: 03/03/2017
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN