Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl28: Brîff Datblygu De Ddwyrain Abergele

Pwrpas y briff datblygu hwn yw galluogi’r Cyngor fel yr awdurdod cynllunio lleol i amlinellu’r amcanion ar gyfer datblygu’r safleoedd a ddyrannwyd yng Nghynllun Datblygu Lleol Conwy yn Ne Ddwyrain Abergele, a dangos sut y gellir cyflawni’r amcanion hyn.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl28 Brîff Datblygu De Ddwyrain Abergele
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.98Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 23/12/2016    Newidiad diweddaraf: 03/01/2017
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN