Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl33 - Briff Datblygu Fferm Dinarth Hall

Pwrpas y briff datblygu yw galluogi'r Cyngor, fel yr awdurdod cynllunio lleol (ACLl), i nodi ei gofynion ar gyfer datblygu'r safle a glustnodwyd yng Nghynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl) yn Fferm Dinarth Hall, Llandrillo-yn-Rhos, cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio, a thrwy hynny, gynorthwyo darpar ddatblygwyr trwy dynnu sylw at y cyfleoedd a'r cyfyngiadau cysylltiedig â'r safle a glustnodwyd.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Tachwedd 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol.

Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl33 Briff Datblygu Fferm Dinarth Hall
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 722k

Cyhoeddwyd: 19/11/2015    Newidiad diweddaraf: 19/11/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN