Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl16 - Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Conwy

Mae Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Conwy, fel y mae’r teitl yn ei awgrymu, yn gynllun penodol ar gyfer tref Conwy a’r materion a wynebir o fewn yr ardal gadwraeth honno. Y bwriad yw llunio cynlluniau rheoli tebyg ar gyfer ardaloedd cadwraeth eraill yn y Fwrdeistref Sirol.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Gorffennaf 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl16 Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Conwy CCA
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.3Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 15/05/2015    Newidiad diweddaraf: 10/08/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN