Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP14 - Ardaloedd Cadwraeth

Mae CCA Ardaloedd Cadwraeth yn cynnwys canllaw cyffredinol ar ddatblygiadau sy’n effeithio ar ardaloedd cadwraeth yn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Conwy.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Gorffennaf 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl14 Ardal Gadwraeth CCA
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 806k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 08/09/2014    Newidiad diweddaraf: 10/08/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN