Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP09 - Dylunio

Mae CCA Dylunio yn ceisio codi safonau dylunio adeiladau a thirwedd ar gyfer yr holl ddatblygiadau yng Nghonwy. Mae'r canllawiau yn darparu offer dylunio ymarferol i'w defnyddio gan bawb sy'n rhan o'r broses ddylunio a datblygu, boed angen caniatâd cynllunio ai peidio.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Gorffennaf 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLI09 Dylunio CCA
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.68Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 12/03/2015    Newidiad diweddaraf: 10/08/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN