Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP23 - Newid defnydd o fewn canol trefi a chanolfannau cymdogaeth

Mae CCA Newid Defnydd o fewn trefi a chanolfannau cymdogaeth yn darparu arweiniad ar newid siopau A1 llawr daear i ddefnyddiau eraill yn y Prif Ardaloedd Siopa a'r Parthau Siopa.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Ebrill 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol.

Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileLDP23 - Newid defnydd o fewn canol trefi a chanolfannau cymdogaeth Ebrill 2015
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.47Mb

Acrobat/PDF FileDefnydd manwerthu nad yw'n A1 yng nghanol trefi a chymdogaethau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 52k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 12/12/2014    Newidiad diweddaraf: 25/09/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN