Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP25 - Galluogi Datblygu

Mae CCA Galluogi Datblygu yn rhoi arweiniad ar sut i baratoi/asesu cais cynllunio sy'n adfer ac yn sicrhau ased treftadaeth sy'n mynd yn groes i bolisi cynllunio.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Mawrth 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileLDP25 - Galluogi Datblygu
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 191k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 12/12/2003    Newidiad diweddaraf: 13/03/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN