Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP15 - Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Llandudno

Mae Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Llandudno yn gynllun penodol ar gyfer Llandudno a'r prif faterion a wynebir o fewn yr ardal gadwraeth honno. Y bwriad yw llunio cynlluniau rheoli tebyg ar gyfer ardaloedd cadwraeth eraill yn y Fwrdeistref Sirol.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Mawrth 2015. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileLDP15 - Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Llandudno
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.5Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 08/09/2014    Newidiad diweddaraf: 12/03/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN