Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP12 - Addasiadau Gwledig

Mae'r CCA yn cynnwys adeiladau gwledig 'segur' yn yr 'Ardal Strategaeth Datblygu Gwledig'; hynny yw, tiroedd tu allan i'r prif ardaloedd trefol o fewn ardal yr awdurdod cynllunio lleol yng Nghonwy. Adeiladau segur yw'r rhai hynny nad oes eu hangen mwyach ar gyfer eu defnydd gwreiddiol, amaethyddiaeth yn bennaf. Nid yw'r CCA hwn a pholisïau perthnasol yn cwmpasu adeiladau newydd.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Tachwedd 2014. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl12 - Addasiadau Gwledig
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.01Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 04/09/2014    Newidiad diweddaraf: 28/11/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN