Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl6 - Yr Iaith Gymraeg

Mae'r Gymraeg yn rhan o wead cymdeithas a diwylliant Cymru.

Mae'r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol ddrafft hon wedi'i pharatoi i roi arweiniad i ymgeiswyr ar sut fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) yn asesu effeithiau posibl datblygiadau ar agweddau o'r Iaith Gymraeg o fewn cymunedau.  Mae'n nodi pa wybodaeth ategol fydd ei hangen ar gyfer rhai datblygiadau ar draws ardal y CDLl.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Tachwedd 2014. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl 6 - Yr Iaith Gymraeg
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 482k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 01/01/2014    Newidiad diweddaraf: 13/03/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN