Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

CDLl4 - Rhwymedigaethau Cynllunio

Mae gan rwymedigaethau cynllunio swyddogaeth bwysig yn y system gynllunio. Gallant helpu i ddatrys problemau cynllunio gwirioneddol a gwella ansawdd datblygiad a'i gyfraniad i ardal benodol.

Mae rhwymedigaeth cynllunio yn gytundeb cyfreithiol sydd fel arfer yn berthnasol i deitl y tir yn hytrach na'r unigolyn sy'n ymrwymo i'r cytundeb.  Mae rhwymedigaethau cynllunio felly yn cael eu gorfodi yn erbyn perchnogion dilynol y tir, yn ogystal â'r unigolyn gwreiddiol.  Fel arfer bydd rhwymedigaethau yn cael eu trafod yng nghyd-destun rhoi caniatâd cynllunio a byddant yn cael eu defnyddio i sicrhau darpariaethau i alluogi datblygu tir sydd ddim yn addas ar gyfer rhoi amod ar y caniatâd cynllunio.

Bwriad rhoi'r cyngor hwn yw sicrhau fod y broses o drafod, cytuno a monitro rhwymedigaeth cynllunio yn deg ac yn amlwg i unigolion sy'n cymryd rhan yn y system gynllunio.

Mae'r CCA wedi'i fabwysiadu fel polisi'r cyngor yn awr ac yn weithredol o Gorffennaf 2014. Mae CCAau yn sicrhau fod polisïau a chynigion yn haws eu deall ac yn cael eu cymhwyso'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau mewn cynlluniau datblygu ond rydym yn eu defnyddio i'n cynorthwyo i wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLL4 - Rhwymedigaethau Cynllunio - Adroddiad Sylwadau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 179k

Acrobat/PDF FileCDLl4 - Rhwymedigaethau Cynllunio - Mabwysiadwyd Gorffennaf 2014
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 331k

Acrobat/PDF FileTempled Cytundeb Adran 106
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 93k

Acrobat/PDF FileCostau diweddaraf 2015
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 40k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 01/01/2014    Newidiad diweddaraf: 31/07/2017
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN