Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Cynllun Lleoedd Abergele

Mae gan Abergele ddyfodol disglair. Mae'n bwysig bod ei ddatblygiad a'i gynnydd yn y dyfodol yn canolbwyntio ar greu'r amodau angenrheidiol ar gyfer gwell Abergele, sy'n gwella ac yn rhoi budd i'r gymuned a'r amgylchedd lleol.

Bydd Cynllun Lleoedd Abergele yn cael ei arwain gan y gymuned. Bydd y gwaith paratoi a chyflwyno yn seiliedig ar yr hyn y mae ar gymuned Abergele eisiau ei weld yn cael ei wella a'i hyrwyddo.

Bydd yn cael ei ategu gan gyfleoedd datblygu ac yn ceisio darparu prosiectau lleol allweddol drwy nodi strategaeth leol gyfannol i gynorthwyo i ddatblygu Abergele mewn modd cadarnhaol.

Mae gennym ni eisoes syniad o'r hyn y mae ar gymuned Abergele eisiau ei weld, o blannu mwy o flodau a darparu llyfrgell well i gynnal gweithgareddau ieuenctid a gwella Parc Pentre Mawr. Fodd bynnag, mae arnom ni angen gwybod mwy ynglŷn â'r prosiectau mae’r gymuned yn dymuno eu gweld - boed yn brosiectau bach neu fawr. Mae'n bwysig ein bod ni'n realistig o ran yr hyn y mae arnom ni eisiau ei gyflawni yn Abergele ac felly mae gennym ni gynllun gweithredu clir ar gyfer cyflawni’r prosiectau.

Y Camau Nesaf:

Mae Dogfen Lansio Cynllun Lleoedd Abergele wedi cael ei chynhyrchu ac ar gael isod.  Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 6 Gorffennaf ac yn dod i ben ar 28 Awst.

Mae diwrnodau agored/digwyddiadau galw heibio’n cael eu cynnal trwy gydol y cyfnod ymgynghori lle bydd Swyddogion Polisi Cynllunio yn bresennol i egluro beth mae’r cyfan yn ei olygu ac i ateb unrhyw gwestiynau.

  • Dydd Gwener 10 Gorffennaf – 9.30am – 5.00pm – Llyfrgell Abergele
  • Dydd Mercher, 15 Gorffennaf – 9.00am – 5.00pm – Tesco
  • Dydd Gwener, 24 Gorffennaf – 9.30am – 5.00pm – Llyfrgell Abergele
  • Dydd Mercher, 29 Gorffennaf – 9.00am – 5.00pm – Tesco
  • Dydd Mercher, 5 Awst – 1.30pm – 7.00pm – Llyfrgell Abergele
  • Dydd Mercher, 12 Awst – 9.00am – 5.00pm – Tesco
  • Dydd Gwener, 21 Awst – 9.30am – 5.00pm – Llyfrgell Abergele
  • Dydd Mercher, 26 Awst – 9.00am – 5.00pm – Tesco

Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud ar ddyfodol Abergele – cofrestrwch heddiw yn www.conwy.gov.uk/clla


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileBaner Ymgynghori
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 195k

Acrobat/PDF FileCCLLA Dogfen Lansio Ymgynghoriad
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.27Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 24/04/2014    Newidiad diweddaraf: 09/07/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN