Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP02 - Safonau Parcio Canllawiau Cynllunio

Canllaw ar y safonau parcio gofynnol ar gyfer bob datblygiad newydd.

Lluniwyd y CCA Safonau Parcio i sicrhau fod pawb sydd â diddordeb mewn datblygu - swyddogion y Cyngor, dylunwyr, yr heddlu, swyddogion cysylltu pensaernïol, datblygwyr, asiantaethau'r llywodraeth a thirfeddianwyr, yn cydnabod bod angen sicrhau fod parcio ar gyfer ceir a beiciau yn rhan hanfodol o ddatblygiad newydd, ond mae'n rhaid iddynt hefyd fod yn addas i'w pwrpas ac wedi eu dylunio'n dda.

Mae'r canllawiau cynllunio atodol (CCA) wedi ei fabwysiadu fel polisi y cyngor gydag effaith o Chwefror 2014. Mae'r CCA yn helpu sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl2 - Safonau Parcio Mabwysiadwyd - Chwefror 2014
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.18Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 24/02/2014    Newidiad diweddaraf: 14/04/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN