Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Briffiau datblygu

Bydd y Cyngor hefyd yn paratoi Briffiau Datblygu ar gyfer safleoedd tai (50 neu fwy o anheddau) a safleoedd cyflogaeth newydd mawr (5 hectar neu fwy).

Pwrpas briff datblygu yw hysbysu datblygwyr a rhai eraill sydd â diddordeb am y cyfyngiadau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â safle a'r math o ddatblygiad y mae polisiau cynllunio lleol yn ei ddisgwyl neu'n ei annog o fewn fersiwn o'i Gynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio gan y Cyhoedd.


Cyhoeddwyd: 12/02/2014    Newidiad diweddaraf: 24/02/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN