Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP08 - Adeiladau a strwythurau o bwysigrwydd lleol canllaw cynllunio atodol

Canllawiau i helpu'r cyngor i lunio rhestr o adeiladau a strwythurau o bwysigrwydd lleol.

Mae'r canllaw cynllunio atodol (CCA) wedi ei fabwysiadu fel polisi y cyngor o Chwefror 2014.

Bydd yr CCA Adeiladau a Strwythurau o Bwysigrwydd Lleol yn cael ei ddefnyddio i ffurfio rhestr o adeiladau a strwythurau pwysig lleol a fydd yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn ardal ddaearyddol Cynllun Datblygu Lleol Conwy.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Muriau Building
Rosehill Street
Conwy
LL32 8LD

E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk

Pen Swyddog Cadwraeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn
LL29 8AR

E-bost: cynllun.plan@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl8 - Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol - Mabwysiadwyd Chwefror 2014
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 194k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 12/02/2014    Newidiad diweddaraf: 14/04/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN