Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP01 - Canllaw dylunio ar gyfer deiliaid tai

Canllaw i bobl sy'n adeiladu eu cartrefi eu hunain neu sy'n eu haddasu.

Mae'n esbonio sut i wneud yn siŵr bod yr holl ddatblygiadau, estyniadau ac addasiadau newydd i eiddo presennol yn cael eu dylunio'n dda.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Chwefror 2014. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeilad Muriau
Rosehill Street
Conwy
LL32 8LD

Ebost: cdll.ldp@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl1 - Canllaw Dylunio i Berchnogion Tai - Mabwysiadwyd Chwefror 2014
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.37Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 12/02/2014    Newidiad diweddaraf: 19/09/2018
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN