Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

LDP03 - Polisi cynllunio diogelu blaen siopau

Canllaw ar gyfer unigolion sy'n bwriadu ychwanegu nodweddion diogelwch megis caeadau a gwydr diogelwch i flaen siopau.

Mae'n egluro pa fathau o nodweddion diogelwch sy'n dderbyniol er mwyn cadw edrychiad atyniadol y strydoedd yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae'r CCA wedi'i fabwysiadu fel polisi'r cyngor yn awr ac yn weithredol o Chwefror 2014. Mae CCAau yn sicrhau fod polisïau a chynigion yn haws eu deall ac yn cael eu cymhwyso'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau mewn cynlluniau datblygu ond rydym yn eu defnyddio i'n cynorthwyo i wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol
Muriau Building
Rosehill Street
Conwy
LL32 8LD

E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n gyslltiedig â chynigion neu geisiadau penodol, cysylltwch â:

Pen Swyddog Cadwraeth
Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn
LL29 8AR

E-bost: cynllun.plan@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl3 - Diogelwch Blaenau Siopau - Chwefror 2014
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 490k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 12/02/2014    Newidiad diweddaraf: 14/04/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN