Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Datganiad ysgrifenedig a map cynigion

Gallwch weld y Map Cynigion ar ffurf pdf neu fel arall gallwch ei weld gan ddefnyddio ein Map a'n dogfennau Rhyngweithiol drwy ddefnyddio'r dolenni isod:

Mae fersiwn .pdf o'r datganiad ysgrifenedig a'r mapiau cynigion ar gael yn y dogfennau perthnasol isod. Fel arall, beth am ddefnyddio ein Map Cynigion Rhyngweithiol i weld pa Bolisïau a dyraniadau sy'n berthnasol lle rydych chi'n byw.

Gallwch chwilio yn ôl eich cod post yn rhan uchaf y sgrin ar y chwith, neu defnyddiwch y gwymplen i ddewis lleoliad.

Bydd clicio ddwywaith ar unrhyw ran o'r map yn rhoi manylion y Polisïau a'r dogfennau perthnasol.

Gallwch hefyd weld y datganiad ysgrifenedig mewn fformat rhyngweithiol.

 


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileDatganiad Ysgrifenedig - Cynllun Datblygu Lleol Conwy 2007 - 2022
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 6.84Mb

Acrobat/PDF FileMap 1 - Map o'r sir cyfan
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.8Mb

Acrobat/PDF FileMap 2 - Llanfairfechan, Penmaenmawr & Dwygyfylchi
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.03Mb

Acrobat/PDF FileMap 3 - Creuddyn
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.75Mb

Acrobat/PDF FileMap 4 - Colwyn
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 6.67Mb

Acrobat/PDF FileMap 5 - Abergele, Pensarn, Tywyn/Towyn, Bae Cinmel/Kinmel Bay & Llanddulas
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 6.06Mb

Acrobat/PDF FileMap 6 - Llanrwst
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.71Mb

Acrobat/PDF FileMap 7 - Glan Conwy
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.48Mb

Acrobat/PDF FileMap 8 - Betws yn Rhos
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 874k

Acrobat/PDF FileMap 9 - Cerrigydrudion
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 958k

Acrobat/PDF FileMap 10 - Dolgarrog
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.19Mb

Acrobat/PDF FileMap 11 - Eglwysbach
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 558k

Acrobat/PDF FileMap 12 - Llanfair TH
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.02Mb

Acrobat/PDF FileMap 13 - Llangernyw
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 875k

Acrobat/PDF FileMap 14 - Llansannan
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 605k

Acrobat/PDF FileMap 15 - Tal y Bont
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.03Mb

Acrobat/PDF FileMap 16 - Trefriw
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 736k

Acrobat/PDF FileMapiau Cynigion 6-16
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 3.44Mb

Acrobat/PDF FileAtodiadau
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 556k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 11/02/2014    Newidiad diweddaraf: 11/02/2015
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN