Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Newyddlen CDLl

Gwaith adeiladaeth, Cei Deganwy

Gallwch weld neu lawr-lwytho newyddlen Cynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl) o'r dudalen hon.

Mae'r rhifyn diweddaraf yn cynnwys gwybodaeth am ddatblygiadau Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor , ac mae'n nodi beth yw camau tebygol nesaf y broses. Paratowyd y Newyddlen gan y Tîm Polisi Cynllunio Strategol a Chynlluniau Datblygu.

Gallwch lawrlwytho'r newyddlen drwy glicio ar yr atodiadau isod.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â

Ebost:  cdll.ldp@conwy.gov.uk 
Ffôn: 01492 575124 neu 575445


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol Newyddlen - Ebrill 2012
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.05Mb

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol Newyddlen - Awst 2011
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.85Mb

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol Newyddlen - Mawrth 2011
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.29Mb

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol Newyddlen - Gorffennaf 2010
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 826k

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol Newyddlen - Tach 2009
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 389k

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol Newyddlen - Gwanwyn 2009
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 121k

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol Newyddlen - Tach 2008
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 273k

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol Newyddlen - Ebr 2008
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 542k

Gweler Hefyd

Cyhoeddwyd: 29/01/2010    Newidiad diweddaraf: 21/02/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN