Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Safleoedd Posibl

Clicwch isod i weld y mapiau safleoedd posibl (Rhestr o safleoedd wedi eu cysidro ond nid o orfod wedi eu dyrannu yn y CDLl).

Clicwch isod i weld y mapiau safleodd posibl.

Nid yw'r ffaith bod safle'n ymddangos ar y map hwn yn golygu ei fod wedi'i ddyrannu yn y CDLl. Mae Papur Cefndir 21 y CDLl yn rhoi rhesymau pam y mae safleoedd wedi eu cynnwys neu beidio.

Edrychwch ar y mapiau cynigion ar gyfer safleoedd sydd wedi eu dyrannu yn y CDLl.


Cyhoeddwyd: 08/04/2011    Newidiad diweddaraf: 24/02/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN