Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Cytundeb Cyflawni - Cynllun Datblygu Lleol

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn dangos gyda pwy fydd yn cymryd rhan wrth baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol a'r amserlen ar gyfer y camau gwahanol

Mae'r Cyngor wedi llunio Cytundeb Cyflawni a gafodd ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Dyma grynodeb o bwy fydd y Cyngor yn ei gynnwys wrth lunio'r Cynllun Datblygu Lleol a sut i ymgynghori â nhw.  Mae'r Cytundeb Cyflawni hefyd yn cynnwys amserlen ar gyfer y gwahanol gamau o lunio'r Cynllun Datblygu Lleol. 

I weld copi o'r Cytundeb Cyflawni diwygiedig cliciwch isod.

Cytundebau Cyflawni wedi eu Disodli

Mae fersyinau blaenorol o'r Cytundeb Cyflawni ar gael isod. Nodir eu bod nhw wedi eu disodli gan fersiwn Mai 2012.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: (01492) 575124 / 575445 / 575181
Ebost: cdll.ldp@conwy.gov.uk


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCytundeb Cyflawni Conwy Mai 2012
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 321k

Cyhoeddwyd: 11/10/2006    Newidiad diweddaraf: 21/02/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN