Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Cynllun Sylwadau CDLl

Ymgynghorwyd ar Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) i'w Archwilio gan y Cyhoedd rhwng 27 Ebrill a 7 Gorffennaf 2009. O ganlyniad i'r sylwadau a dderbyniwyd i ymgynghoriad 2009 cyhoeddwyd fersiwn diwygiedig pellach o Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) i'w Archwilio gan y Cyhoedd rhwng 14 Mawrth a 26 Ebrill 2011.

Yn ystod y ddau gyfnod yma derbyniodd y Cyngor tua 14,000 o sylwadau perthnasol. Bellach mae'r sylwadau hyn wedi eu rhannu'n ddwy ddogfen, sef Adroddiad Sylwadau ac Adroddiad Sylwadau Dyrannu Safleoedd.

Yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005, Rheoliad 19, bellach o'r 14,000 o sylwadau, mae crynodeb o'r sylwadau sydd heb fod am safleoedd a dderbyniwyd ar gael i'w gweld ar ffurf Adroddiad Sylwadau o 28 Tachwedd 2011. Yn y ddogfen hon ceir gwybodaeth am sylwadau sydd heb fod am safleoedd a dderbyniwyd yn ystod y ddau gyfnod ymgynghori ar y cynllun i'w archwilio gan y cyhoedd.

Mae'n bwysig nodi mai dogfen i'w darllen yn unig yw'r Adroddiad Sylwadau, ac nid i gynnig sylwadau arni. Bydd sylwadau a dderbynnir am yr Adroddiad Sylwadau yn cael eu gwrthod.

Gellir gweld yr Adroddiad Sylwadau isod.

Mae Cofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd hefyd wedi ei pharatoi ar wahân gan y Cyngor yn unol â Rheoliad 20 o'r Rheoliadau uchod. O'r 14,000 o sylwadau a dderbyniwyd, mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r holl sylwadau a dderbyniwyd am safleoedd. Yn ystod y cyfnodau ymgynghori ar y ddogfen i'w harchwilio gan y cyhoedd yn 2009 a 2011 cynigiwyd 14,000 o sylwadau am y dyraniadau arfaethedig yn y CDLl (safleoedd i'w datblygu).Yn y Gofrestr Sylwadau Dyrannu Safleoedd manylir ar yr holl sylwadau i 'ddileu', 'diwygio' neu 'ystyried' safle datblygu arall newydd' i'w ddyrannu yn y CDLl. Bellach mae'r Cyngor yn gofyn am eich sylwadau ar y sylwadau am safleoedd a dderbyniwyd. Gallwch weld yr Adroddiad Sylwadau Dyrannu Safleoedd yn y ddolen gyswllt isod:


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileAdroddiad Sylwadau Heb Ddyraniad Safle
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 2.37Mb

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 16/11/2011    Newidiad diweddaraf: 24/02/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN