Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Cyflwyno a newidiadau â ffocws

Mae Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi cyflwyno cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru i'w Archwilio yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (Rheoliad 22).

Mae'r Cyngor wedi cytuno ar nifer o newidiadau i'r Cynllun Lleol Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd. Cynigir y newidiadau hyn mewn ymateb i sylwadau a gafwyd trwy ymgynghori, i ddiweddaru gwybodaeth ac i gywiro camgymeriadau drafftio. Amlinellir y newidiadau yn y ddogfen 'Adroddiad Newidiadau â Ffocws' ac maent yn amodol ar ymgynghoriad ffurfiol o ddydd Gwener 31 Awst 2012 tan ddydd Gwener 12 Hydref 2012.


Dogfennau perthnasol

Gweler Hefyd

  • Archwiliad 07/09/2012

    Swyddog Rhaglen y CDLl sy'n gyfrifol am gynnwys y tudalennau Archwiliad hyn. Mae'r Swyddog Rhaglen yn gweithio'n annibynnol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Cyhoeddwyd: 07/09/2012    Newidiad diweddaraf: 11/03/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN