Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
English


 

Adroddiad i'r Cyngor ar gyfer mabwysiadu'r CDLl

Ar 2 Medi 2013, derbyniodd y Cyngor Adroddiad yr Archwiliwr ynglŷn â Chynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl).

Bydd Adroddiad yr Archwiliwr, ynghyd â'r dogfennau isod, yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor ar 24 Hydref 2013, gydag argymhelliad i fabwysiadu CDLl Conwy.

Map Cynigion Rhyngweithiol

Dilynwch y ddolen gyswllt hon i weld y Map Cynigion Rhyngweithiol.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileCDLl Cyfansawdd fel y'i diwygiwyd gan Adroddiad Gorfodol yr Arolygydd
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.05Mb

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol: Newidiadau'r Arolygydd (Saesneg yn unig)
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.62Mb

Acrobat/PDF FileCDLl Polisïau sydd angen asesiadau / datganiadau pellach
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 25k

Acrobat/PDF FileCynllun Datblygu Lleol: Mabwysiadu'r Adroddiad Hyd 2013
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 180k

Acrobat/PDF FileAsesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 230k

Acrobat/PDF FileDatganiad Mabwysiadu 2013
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 127k

Dolennau'r We

Cyhoeddwyd: 25/09/2013    Newidiad diweddaraf: 21/02/2014
 

Cynllunio Strategol a Chymunedau, Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN